Privacy Policy

Zásady ochrany osobných údajov
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na zhromažďovanie, uchovávanie, používanie a šírenie vašich (Vy, vašich) osobných údajov spoločnosťou Woow s.r.o. (Serpent.sk, my, naši, my).
Prístup na serpent.sk (Stránka) je podmienený vaším súhlasom s podmienkami tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov tvoria súčasť Podmienok používania a používaním Stránky súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na informácie zhromaždené prostredníctvom našej stránky a nie na informácie zhromaždené offline.

V spoločnosti WOOW s.r.o. zaobchádzame s vaším súkromím a akýmikoľvek osobnými údajmi (ako je definované v zákone o ochrane osobných údajov z roku 1988 (Cth)), ktoré nám poskytnete, s maximálnou starostlivosťou a rešpektom. Nasledujúce Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú informácie, ktoré zhromažďujeme, a na čo ich používame.

Keďže si vážime vaše súkromie, prijímame potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu so zákonom o ochrane osobných údajov z roku 1988 (Cth).

Aké informácie zhromažďujeme?
Zhromažďujeme od vás informácie, keď sa zaregistrujete na našej stránke, prihlásite sa na odber nášho newslettera alebo nahráte fotografie. Pri objednávke alebo registrácii na našej stránke môžete byť vyzvaní, aby ste zadali svoje meno, e-mailovú adresu, dátum narodenia, poštovú adresu alebo telefónne číslo.

Môžeme zhromažďovať a používať neosobné informácie, ako je identita vášho internetového prehliadača, typ operačného systému, ktorý používate, vaša IP adresa a názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb, aby sme vám optimalizovali náš tovar a služby.

Na čo používame vaše informácie?
Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám poskytovali informácie, spracovávali vaše objednávky a na akékoľvek súvisiace alebo doplnkové účely vrátane, bez obmedzenia,:

a) spracovávať transakcie;
(b) prispôsobenie vašej skúsenosti;
(c) na zlepšenie ponuky našich webových stránok na základe informácií a spätnej väzby, ktorú od vás dostávame;
(d) zlepšovať služby zákazníkom reagovaním na vaše požiadavky na služby zákazníkom a potreby podpory;
(e) aby sme mohli dodržiavať všetky regulačné oznamovacie a zákonné povinnosti; a
(f) aby sme to mohli previesť na akýchkoľvek nástupcov a/alebo postupníkov nášho podnikania.

Môžeme zaangažovať poskytovateľov služieb tretích strán, aby nám pomohli s doručením, zabezpečením, odborným poradenstvom, bankovníctvom, spracovaním platieb alebo technologickými službami. Od týchto strán sa môže vyžadovať, aby narábali s vašimi osobnými údajmi, a ak tak urobia, musia tieto informácie chrániť a používať ich iba na účely, na ktoré boli poskytnuté, aj keď za to nezodpovedáme.

Ako chránime vaše informácie?
Všetky osobné údaje, ktoré od vás dostaneme, budeme uchovávať v tajnosti. Zavádzame rôzne fyzické a elektronické bezpečnostné opatrenia, aby sme zachovali bezpečnosť vašich osobných údajov.

Obmedzujeme fyzický prístup do našich kancelárií a ponúkame používanie zabezpečeného servera. Všetky poskytnuté citlivé informácie o kredite sa prenášajú prostredníctvom technológie Secure Socket Layer (SSL) a potom sa zašifrujú do našej databázy. K informáciám o vašom kredite majú prístup iba osoby oprávnené so špeciálnymi prístupovými právami do našich systémov, od ktorých sa vyžaduje, aby tieto informácie uchovávali v tajnosti. Žiaľ, nie je možné zaručiť, že prenos údajov cez internet bude úplne bezpečný.

Zverejňujeme nejaké informácie vonkajším stranám?
Vaše osobné údaje nepredávame, neobchodujeme ani inak neprevádzame tretím stranám. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú pri prevádzke našej webovej stránky, pri vykonávaní nášho podnikania alebo pri poskytovaní služieb vám. Môžeme tiež zverejniť vaše osobné údaje, keď sa domnievame, že zverejnenie je vhodné na dodržanie zákona, presadzovanie našich podmienok používania alebo ochranu našich alebo iných práv, majetku alebo bezpečnosti. Neosobné informácie o návštevníkoch však môžu byť poskytnuté iným stranám na marketingové, reklamné alebo iné účely. Keď poskytnete osobné údaje a požiadate o ich zverejnenie na stránke, súhlasíte s tým, aby sme vaše osobné údaje zverejnili.

Používame cookies?
Súbory cookie sú malé súbory, ktoré stránka alebo jej poskytovateľ služieb prenesie na pevný disk vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača (ak to povolíte). Súbory cookie umožňujú webovým stránkam alebo systémom poskytovateľa služieb rozpoznať váš prehliadač na zachytenie a zapamätanie určitých informácií.

Súbory cookie používame na pochopenie a uloženie vašich preferencií pre budúce návštevy a na zostavenie údajov o návštevnosti stránok a interakcii so stránkami, aby sme vám mohli v budúcnosti ponúknuť lepšie skúsenosti a nástroje. Môžeme uzavrieť zmluvu s poskytovateľmi služieb tretích strán, aby nám pomohli lepšie porozumieť návštevníkom našich stránok. Títo poskytovatelia služieb nemajú povolené používať informácie zhromaždené v našom mene, s výnimkou toho, že nám pomáhajú spravovať a zlepšovať zákaznícku skúsenosť.

Ak chcete, môžete si vybrať, aby vás počítač upozornil pri každom odoslaní súboru cookie, alebo sa môžete rozhodnúť vypnúť všetky súbory cookie prostredníctvom nastavení prehliadača. Rovnako ako väčšina webových stránok, ak vypnete súbory cookie, niektoré naše služby nemusia fungovať správne.

Používame nejaké odkazy tretích strán?
Príležitostne môžeme podľa vlastného uváženia zahrnúť alebo ponúknuť produkty alebo služby tretích strán na našej webovej stránke. Tieto stránky tretích strán majú samostatné a nezávislé zásady ochrany osobných údajov. Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto prepojených stránok. Napriek tomu sa snažíme chrániť integritu našej stránky a vítame akúkoľvek spätnú väzbu o týchto stránkach.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov
Ak sa serpent.sk rozhodne zmeniť naše Zásady ochrany osobných údajov, tieto zmeny zverejníme na tejto stránke a aktualizujeme dátum úpravy Zásad ochrany osobných údajov nižšie.

Tieto pravidlá boli naposledy upravené v septembri 2023